O nás


Zbavte se starostí s vedením účetnictví a věnujte se pouze svému podnikání! Zavrhněte bloudění ve spleti zákonů a zvolte komplexní řešení, které pokryje veškeré procesy spojené se správou Vašeho účetnictví a daní. Splatnost faktur, povinné odvody, mzdové účetnictví, jednání s úřady, EET PORADENSTVÍ (elektronická evidence tržeb), to vše zajistíme za Vás, včetně svozu dokumentů.

Vedení daňové evidence

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně přehledů pro ZP a OSSZ

Zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných a kontrolních hlášení


Zpracování daňových přiznání

VŠECHNY TYPY DANÍ

Daň z příjmu fyzických osob - paušálně i dle skutečných výdajů, ze zaměstnání, z pronájmu + přehledy pro OSSZ a ZP

Daň z příjmu právnických osob

DPH + kontrolní hlášení + souhrnná hlášení

Silniční daň

Daň z převodu nemovitosti


Mzdy a personalistika

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD

Přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ

Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ

Výplatní pásky, evidenční listy, mzdové listy

Příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)

Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance

Roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou


Vedení účetnictví

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí (vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy, knih pohledávek a závazků, knihy hmotného dlouhodobého majetku a drobného hmotného dlouhodobého majetku)

Zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)

Zpracování účetní závěrky - rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha

Ceník


Uvedený ceník je pouze orientační. Veškeré ceny prací lze individuálně domluvit a sestavit "balíčky" na míru. Nejsme plátci DPH.

DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ)

1) VARIANTA: Cena za účtovaný doklad
(dokladem se rozumí faktura, výdajový doklad, příjmový doklad, interní doklad, položka na bankovním výpisu)
neplátce DPH - 10 Kč
plátce DPH - 13 Kč
2) VARIANTA: Paušál
Daňová evidence, neplátce DPH, bez zaměstnanců, do cca 20 dokladů měsíčně
300,- Kč/měsíc
Daňová evidence, plátce DPH, bez zaměstnanců, do cca 20 dokladů měsíčně
600,- Kč/měsíc
Daňová evidence, plátce DPH, 1-2 zaměstnanci, do cca 20 dokladů měsíčně
1.100,- Kč/měsíc

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ)

1) VARIANTA: Cena za účtovaný doklad
(dokladem se rozumí faktura, výdajový doklad, příjmový doklad, interní doklad, položka na bankovním výpisu)
neplátce DPH - 20 Kč
plátce DPH - 25 Kč
2) VARIANTA: Paušál
Účetnictví, plátce DPH, bez zaměstnanců, do cca 20 dokladů měsíčně
1.500,- Kč/měsíc
Účetnictví, plátce DPH, 1-2 zaměstnanci, do cca 20 dokladů měsíčně
1.900,- Kč/měsíc
Účetnictví, plátce DPH, bez zaměstnanců, cca 100 dokladů měsíčně
3.000,- Kč/měsíc
Účetnictví, plátce DPH, 2-3 zaměstnanci, cca 100 dokladů měsíčně
3.500,- Kč/měsíc

MZDY A PERSONALISTIKA

Základní sazba za zpracování mzdy
200 Kč / zaměstnanec / měsíc

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Daň z příjmu fyzických osob pouze ze zaměstnání
350 Kč / zaměstnanec / měsíc
Daň z příjmu fyzických osob uplatňujících paušální výdaje
500 Kč / zaměstnanec / měsíc
Daň z příjmu fyzických osob dle skutečných výdajů
od 500 Kč dle složitosti
Přehledy pro OSSZ a ZP
150 Kč / přehled
Daň z příjmu právnických osob
od 2000 Kč dle složitosti
DPH + kontrolní hlášení + souhrnné hlášení
400 Kč + 500 Kč + 100 Kč / pro měsíčního plátce
od 400 Kč + 500 Kč + 100 Kč / pro kvartálního plátce dle množství dokladů
Silniční daň
150 Kč / 1 vozidlo + 50 Kč za každé další vozidlo
Daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, darovací, dědická, ost.
900 Kč

Kontakt

Lenka Kalousková
Sousední 3a
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Tel.: +420 774 83 63 54
E-mail: ucetni@ucetnivhavirove.cz

IČO: 05408067